1974 Honda CB CB750 K4 Flake Orange On Ebay

https://www.ebay.com/itm/1974-Honda-CB-CB750-K4-Flake-Orange/193206425146?

Name:  s-l500.jpg
Views: 32
Size:  44.0 KB